En stunds vila under fäbodvandring i Hälsningland.