Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistar och glimma. Endast Olga Elida är vaken.