Att ensam segla sin båt in i hamn och angöra utan motorstöd är en aktad konst som kräver sin kapten.