Höga Kusten växerInte nog med att landhöjningen ser till att det blir mer av Höga Kusten för varje år som går. Till den här säsongen har fler bryggor lagts ut för att underlätta för båtburna att komma iland. Det är Örnsköldsviks kommun som ordnat med bryggorna och även byggt raststugor, grillplatser med mera. Årets friluftskommun 2011 verkar leva upp till utmärkelsen. Öarna det gäller är: Vågön, Lilla Bergön, Råskärsön, Skommarskatan och Sandlågan